โทรศัพท์ Vivo ล่าสุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Vivo หรือร้านค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์