โทรศัพท์ Vivo ในราคาไม่เกิน 5000 บาทมีหลายรุ่น เช่น บางรุ่นจาก Vivo Y series โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้งานที่ต้องการโทรศัพท์คุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้