โทรศัพท์ในราคาไม่เกิน 8,000 บาทอาจจะมีคุณสมบัติพื้นฐานและความสามารถที่พอใช้งานได้ อาจพบกับโทรศัพท์รุ่นเก่าหรือรุ่นเฉพาะที่มีคุณภาพไม่แน่นอน ดังนั้นควรตรวจสอบรายละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับคุณภาพที่สมกับราคา