โทรศัพท์ราคาไม่เกิน 10,000 บาทมักมีคุณสมบัติที่พอใช้งานประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ เช่น กล้องถ่ายรูปที่คมชัด, หน้าจอความละเอียดสูง, ประสิทธิภาพการทำงานที่เร็ว และความพร้อมสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แต่อาจจะมีการลดลงในบางคุณสมบัติที่ไม่สำคัญเท่าในโทรศัพท์ระดับสูงกว่านั้น