สำหรับโทรศัพท์ Samsung ในราคาไม่เกิน 10,000 บาท คุณอาจพบกับรุ่นที่ดีเล็กน้อยในช่วงราคานี้ เช่น Samsung Galaxy M32 หรือ Samsung Galaxy A12 ซึ่งมีคุณสมบัติพื้นฐานและประสิทธิภาพการใช้งานที่พอใช้ได้