ราคาของผลิตภัณฑ์โดฟแตกต่างกันไปตามสูตรและขนาดบรรจุภัณฑ์ สามารถเช็คราคาล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของโดฟหรือร้านค้าออนไลน์