สูตรที่ดีของโดฟขึ้นอยู่กับปัญหาผมหรือผิวพรรณของแต่ละบุคคล ควรเลือกสูตรที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ