โดฟซองเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองหรือสำหรับพกพา ที่สะดวกในการใช้งานและลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ