โซฟา Index มักเป็นที่เรียบง่ายและมีราคาที่เหมาะสม มีหลากหลายสไตล์และแบรนด์ที่คุ้นเคยกับผู้ใช้งาน