โซฟาไทวัสดุเป็นโซฟาที่ผลิตจากวัสดุไททาเนียมที่มีความแข็งแรงและคงทน สามารถใช้งานได้ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน มักมีการออกแบบที่ทันสมัยและหรูหรา