มีการรุกรานเกิดขึ้นที่โรงเรียนฮอกวอตส์ และนักเรียนและเจ้าหน้าที่ถูกทำให้ตายตาย โดยมีการเกี่ยวข้องกับ “ห้องแห่งความลับ”