แฮรี่พอตเตอร์ 7.2 มีบางฉากที่มีการปรับแต่งหรือเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของภาพยนตร์ แต่เนื้อเรื่องหลักยังคงเป็นไปตามนิยายของ J.K. Rowling อย่างมีความเหมือนมาก