ราคาของแอร์บ้าน 12,000 BTU อาจแตกต่างกันไปตามยี่ห้อ คุณลักษณะและความสามารถเสริมของแต่ละรุ่น ควรเปรียบเทียบราคาและคุณลักษณะเพื่อหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด