ยี่ห้อแอร์บ้านที่ได้รับความนิยมและถือว่าดีมักมี Mitsubishi Electric, Daikin, Panasonic, Samsung และ LG เป็นต้น แต่ควรพิจารณาตามคุณสมบัติและความต้องการ