ราคาของแอร์บ้านมีความหลากหลายตามขนาดและคุณสมบัติของเครื่อง สามารถเลือกแอร์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการได้จากร้านค้าหรือผู้จัดจำหน่ายที่เชื่อถือได้