แอฟของ FBS ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและมีฟังก์ชันการซื้อขายที่ครบถ้วน