สร้างโปรไฟล์ และเริ่ม Swipe หากชอบใคร ให้ Swipe ไปทางขวา หากไม่สนใจให้ Swipe ไปทางซ้าย