มีรายงานจากผู้ใช้บางคนเกี่ยวกับปัญหาหลอกลวง แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เกิดขึ้น ผู้ใช้ควรใช้วิจารณญาณและระมัดระวังเมื่อใช้งานแอพ