ทั้ง Omi และ Tinder คือแอปหาคู่ แต่อาจมีความแตกต่างในเรื่องของฟีเจอร์, อินเทอร์เฟส และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้