คุณสามารถค้นหาในเว็บไซต์ Pantip โดยใช้คำว่า “Blued” เพื่ออ่านรีวิว, ข้อเสนอแนะ หรือประสบการณ์ของผู้ใช้งานแอพ Blued จากคนอื่นๆ