Google Translate และ Microsoft Translator นับเป็นแอพที่มีการใช้งานกว้างขวางในการแปลภาษาอังกฤษ-ไทยและไทย-อังกฤษ มีความแม่นยำสูงและใช้งานง่าย