มีหลายแอพที่รองรับหญิงรักหญิง เช่น HER และ LesPark