แอพที่เน้นชุมชนทอมและดี้ ช่วยให้ผู้ใช้ในกลุ่มนี้หาคู่หรือเพื่อน