แอพพลิเคชันGrindr และ แอพเดตBlued เป็นตัวอย่างของแอพที่เน้นชายรักชาย