ใช่ ไทยเฟรนลี่มีแอพพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้จากทั้ง Google Play Store และ Apple App Store