Google Translate เป็นหนึ่งในแอปที่สามารถแปลภาษาและให้คำอ่านได้, ช่วยให้คุณเข้าใจคำแปลและการออกเสียงได้ดีขึ้น