แมวสามารถนอนในกรงได้ ถ้ากรงมีขนาดเหมาะสมและมีที่นอนที่สบาย เพื่อให้แมวรู้สึกปลอดภัยและสบาย