การปรับตัวของแมวอาจแตกต่างกัน บางตัวอาจใช้เวลาสองสามวัน แต่บางตัวอาจต้องการเวลาหลายสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและประสบการณ์ของแมวนั้นๆ