แคปชั่นสวัสดีตอนเช้ากวนๆ ที่สามารถใช้ได้ “สวัสดีตอนเช้า, นอนเถอะ ยังไม่ถึงเวลา!” หรือ “ตื่นยัง? รอตั้งแต่เมื่อคืน!