ได้ค่ะ การเลี้ยงแมวในคอนโดเป็นไปได้ แต่ควรตรวจสอบนโยบายของคอนโดเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ก่อน