ไม่แนะนำให้เลี้ยงแมวในกรงตลอดเวลา เพราะแมวต้องการพื้นที่สำหรับเล่น ออกกำลังกาย และสำรวจ การจำกัดพื้นที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและร่างกายของแมว