ในหน้าร้อน, การเที่ยวเล่นน้ำในริมแม่น้ำไรน์, การเดินทางไปยังสวนสาธารณะหรือสวนสัตว์สามารถเป็นการท่องเที่ยวที่สนุกสนาน