เยอรมันขึ้นชื่อเรื่องอาชีพที่มีศิลปะและวัฒนธรรมที่รวมถึงสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจ, ปราสาทเก่าๆ, พิพิธภัณฑ์และอุทยาน