สำหรับเมนูกับแกล้มแปลกๆ คุณอาจลองอาหารเช่น ตับห่าน, พาสต้าเส้นซอบา หรือแม้กระทั่งผลไม้แปลกๆ เช่น ดูริยันหรือขนุน