ใช่ สามารถเปิดเครื่องฟอกอากาศตอนนอนได้ แต่ควรตั้งระดับเสียงให้เหมาะสมเพื่อไม่สะท้อนต่อความสงบสุขในการนอนหลับ