โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการดื่มเบียร์กับอาหารที่มีรสชาติเข้มข้นเกินไป เช่น อาหารที่มีเครื่องเทศหรือรสเปรี้ยวจัด เพราะอาจทำให้รสชาติของเบียร์เปลี่ยนไป