เนยเทียมสามารถใช้แทนเนยจริงในการทำอาหารและขนมเบเกอรี่ได้ ทั้งยังมีราคาถูกกว่าและมีอายุการเก็บรักษาที่นานกว่า