เนยส่วนใหญ่ทำจากครีมนมวัวที่ถูกตีจนแยกเป็นเนยและน้ำเชื่อม ครีมนั้นจะถูกนำมาตีจนเนื้อครีมแยกตัวออกเป็นเนยและน้ำเชื่อม