เนยจากพืชหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันพืชแทนที่จะเป็นนมวัว เช่น น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม มันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่บริโภคผลิตภัณฑ์จากนมหรือต้องการทางเลือกที่มีไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า