เยอรมันมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและสะดวก รวมถึงรถไฟ, รถบัส, รถรับจ้างและรถประจำทาง ในบางเมืองมีบริการจักรยานสาธารณะด้วย จึงง่ายต่อการเที่ยวด้วยตัวเองอย่างมาก