ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชี บางบัญชีไม่มีค่าคอมมิชชั่นแต่มีสเปรด