ข้อดีคือมีเครื่องมือและโปรโมชั่นหลายอย่าง ข้อเสียคือมีความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งคุณควรศึกษาและเข้าใจเสียก่อน