เตียงนอนขนาด 5 ฟุตมีความกว้างประมาณ 1.52 เมตร และความยาวปกติคือ 1.98 เมตร