ความแตกต่างหลักอยู่ที่ความจุ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณอาหารที่สามารถปรุงได้ในครั้งเดียว โดยเตาอบขนาด 70 ลิตรจะเหมาะกับการปรุงอาหารปริมาณมากกว่า 60 ลิตร