ราคาเตาอบไฟฟ้าแตกต่างกันไปตามขนาด คุณสมบัติ และยี่ห้อ โดยมีราคาเริ่มต้นประมาณ 1,000 บาท สำหรับรุ่นขนาดเล็กและสามารถสูงขึ้นไปตามคุณสมบัติที่มากขึ้น