เตาอบไฟฟ้าขนาดใหญ่มีความจุตั้งแต่ 50 ลิตรขึ้นไป และเหมาะสำหรับการปรุงอาหารในปริมาณมาก เช่น การทำเบเกอรี่ การปรุงอาหารสำหรับงานเลี้ยง หรือครอบครัวขนาดใหญ่