เตาอบไฟฟ้าขนาดเล็กมักมีความจุต่ำกว่า 30 ลิตร ซึ่งเหมาะสำหรับครัวที่มีพื้นที่จำกัด หรือสำหรับผู้ที่ปรุงอาหารในปริมาณน้อย เช่น ครอบครัวเล็กหรือคนโสด