เครื่องให้อาหารแมวอัจฉริยะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อาหารแมวได้อย่างสม่ำเสมอและควบคุมปริมาณได้ตามตั้งเวลา เหมาะสำหรับเจ้าของที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและสุขภาพของแมว บางรุ่นยังมีฟังก์ชันเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน