ประจุลบในเครื่องฟอกอากาศ หมายถึง กระบวนการล้างอากาศจากสารต่างๆ เช่น ไอน้ำหรือไอออนเพื่อเพิ่มคุณภาพของอากาศ