เครื่องฟอกอากาศสามารถใช้งานได้ทั้งในห้องที่มีแอร์และห้องที่ไม่มีแอร์ โดยเฉพาะหากต้องการอากาศบริสุทธิ์ในการหายใจ